Protocol ongewenst gedrag

Scouting en Sociale Veiligheid

Binnen Scouting Nederland en ook zeker binnen Scouting Klomp staat de veiligheid van onze leden voorop. Wij hechten er waarde aan om inzicht te geven in hoe wij als groep de veiligheid van onze leden waarborgen.

Allereerst beschikken alle volwassenen die actief zijn binnen Scouting de Klomp over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag, zie ook: https://www.justis.nl/producten/vog/). Dit geldt niet alleen voor de leiders, maar bijvoorbeeld ook voor onze vrijwilligers die het gebouw onderhouden.


Daarnaast heeft Scouting de Klomp een groepsbegeleider en een prakijkbegeleider niets anders doen dan het coachen en begeleiden van onze eigen leiding. Ze lopen regelmatig mee, reflecteren op wat er goed gaat of soms beter kan en gaan het gesprek aan met leiding als dat nodig is. Ook is er een ruim trainingsaanbod voor onze leiding, waar volop gebruik van wordt gemaakt. Dit draagt niet alleen bij aan een veilige spelomgeving, maar ook aan de kwaliteit van het scoutingavontuur.


Tijdens opkomsten en kampen worden er door de leiding onderling goede afspraken gemaakt. Zo geldt het vier-ogen-principe: kinderen zijn nooit alleen met één leider.


En misschien wel het allerbelangrijkste: al onze tientallen vrijwilligers genieten enorm van het scoutingavontuur en van het organiseren van supergave opkomsten. Scouting is juist zo'n fijne plek omdat kinderen zich er ontwikkelen en vaardigheden opdoen die ze niet gemakkelijk elders leren. Dat lukt alleen in een omgeving waar kinderen en vrijwilligers veilig zijn en zich veilig voelen.

Wij spannen ons er maximaal voor in dat onze leden met plezier naar Scouting komen en zich ontwikkelen. En dat enthousiaste verhalen, rijke ervaringen en af en toe een schram of buil het enige is waar ze mee thuis komen.

Protocol Ongewenst Gedrag


Scouting de Klomp

Geukerdeijk 100

7481 CD Haaksbergen

info@scoutingdeklomp.nl