Aanmelden


Aanmelden


Iedereen die interesse heeft voor de Klomp en misschien wel lid wil worden, mag vrijblijvend enkele keren komen om mee te doen met het spel van scouting. Daarna hoeft hij/zij pas te beslissen om lid te worden van scouting de Klomp.


Als u uw kind wil aanmelden als lid van scouting de Klomp kunt u dit doorgeven bij de leiding. Samen met de leiding kunt u dan het aanmeldingsformulier invullen.Gelijk met de aanmelding geeft u de ledenadministratie toestemming via het machtigingsformulier voor het incasseren van de contributie.

De contributie bedraagt €25,00 per kwartaal en de inschijfkosten

zijn € 3,=.


De data van incasseren zijn:   -1e kwartaal - 26 januari

-2e kwartaal - 26 april

-3e kwartaal - 26 juli

-4e kwartaal - 26 oktober
De leden die in de loop van het kwartaal zich aanmelden betalen alleen de maanden waarover contributie is verschuldigd.