Afmelden


Afmelden


Als u uw zoon of dochter wil afmelden, moet u als ouder dit doen bij de leiding. Samen met de leiding vult u het afmeldformulier in. U beëindigt daarmee tevens de machtiging voor het incasseren van de contributie.

Zorgt u samen ervoor dat de gegevens juist zijn ingevuld, anders kunnen we de afmelding niet in behandeling nemen.


De afmelding gaat in per 31-3 / 30-6 / 30-9 of 31-12. (dus aan het eind van het kwartaal).


Pas na ontvangst van de afmelding wordt de contributie stop gezet, er wordt geen contributie geretourneerd.


Geef dus op tijd door dat uw zoon/dochter het lidmaatschap wil beëindigen.